Krajowe Centrum Monitoringu

Przykłady wdrożeń

CASE 1

Firma z Dolnośląskiego zajmuje się ochroną obiektów za pomocą monitoringu, ochroną fizyczną, posiadają grupy interwencyjne.


Lokalizacja: Dolnośląskie

Obszar działania: trzy powiaty


Obsługiwanych obiektów: 800

Posiadane patrole: 3

Przeniesienie obsługi Centrum Monitorowania Alarmów

Dotychczasowe koszty:

 • Operatorzy - 720 roboczogodzin x 20 zł = 14 400 zł
 • Technik / Informatyk – 2 120 zł
 • Media – 790 zł
 • Nie licząc kosztów amortyzacji, administracyjnych, czynszu za lokal.

Łącznie 17 310 zł

Obecne koszty:

 • Faktura z Krajowego Centrum Monitoringu – 7 200 zł
 • Media 90 zł
 • Informatyk 1 000 zł

Łącznie 8 290 zł

Oszczędność w skali m-ca – 9 020 zł - to 52 % mniej
W skali 2019 roku oszczędność to 108 240 zł

Wprowadziliśmy także nową usługę

Wdrożenie nowej usługi video - ochrony

Wdrożenie w zakresie:

 • Handlowym
 • Technicznym
 • Obsługa CMA

Efekt – w 2019 roku pozyskanie 4 obiektów

 • 9 600 zł – przychód miesięczny
 • 4 000 zł – koszty

Zysk 5 600 zł
Dodatkowy zysk w skali roku to 67 200 zł


CASE 2

Firma z Warszawy zajmuje się ochroną obiektów za pomocą monitoringu.


Lokalizacja: Warszawa

Obszar działania: Warszawa


Obsługiwanych obiektów: 650

Posiadane patrole: 2

Przeniesienie obsługi Centrum Monitorowania Alarmów

Dotychczasowe koszty:

 • Operatorzy - 720 roboczogodzin x 25 zł = 18 000 zł
 • Technik – 3 230 zł
 • Media – 890 zł
 • Informatyk 2 910 zł
 • Nie licząc kosztów amortyzacji, administracyjnych i lokalu.

Łącznie 17 310 zł

Obecne koszty:

 • Faktura z Krajowego Centrum Monitoringu – 5 850 zł
 • Media 120 zł
 • Informatyk 1 500 zł

Łącznie 7 470 zł

Oszczędność w skali m-ca – 17 560 zł - to 70 % mniej
W skali roku oszczędność to 210 720 zł


CASE 3

Firma powstała w 2018 r zajmuje się ochroną techniczną.


Lokalizacja: Warszawa

Obszar działania: cały kraj


Obsługiwanych obiektów: 8

Posiadane patrole: 0

Wdrożenie usługi video – ochrony

Wdrożenie w zakresie:

 • Handlowym
 • Technicznym
 • Obsługa CMA

Łącznie 17 310 zł

Efekt – W 2019 r pozyskanie 8 obiektów

 • 25 300 zł – przychód miesięczny
 • 9 900 zł – koszty

Zysk 15 400 zł
Zysk w skali roku to 184 800 zł


CASE 4

Firma zajmuje się ochroną fizyczną.


Lokalizacja: Warszawa

Obszar działania: Warszawa +40km


Obsługiwanych obiektów: 9

Posiadane patrole: 0

ZYSK – to nie tylko PIENIĄDZ

 • Zyskali na jakości min. raportowanie
 • Standaryzacja – firma nie jest już obsługiwana przez 9 różnych CMA w 9 różnych standardach
 • Krajowe Centrum Monitoringu - Współpraca z bezpiecznym biznesowo partnerem działającym jedynie dla Branży Ochrony
 • Brak konfliktowych sytuacji wynikających ze współpracy w zakresie CMA z konkurencyjną Agencją